Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46 WE (dalej zwane „RODO”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu https://doinggood.pl/ (dalej jako „Serwis”) niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417775.

Możesz kontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail kontakt@doinggood.pl lub na adres korespondencyjny: Crowding Sp. z o.o., ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy? W jaki celach oraz na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy?

Przetwarzamy informacje i treści, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez wypełnianie formularzy, przy wykorzystaniu innych narzędzi dostępnych w Serwisie, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego. Wykorzystujemy też pliki cookies i podobne technologie.

Przetwarzamy dane osobowe, które udostępniasz nam w trakcie składania aplikacji na ogłoszenia o pracę umieszczone w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza aplikacyjnego, tj. imię i nazwisko oraz adres email. Wskazane dane przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym firm rekrutujących. – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowym działaniu funkcjonalności umożliwiających Ci wzięcie udziału w rekrutacji.

Przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach, które przesyłasz nam na potrzeby rekrutacji, w szczególności w CV, w zakresie uprawnienia wynikającego z art. 221 Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, Twoje dane kontaktowe, które zamieścisz w swoich dokumentach rekrutacyjnych, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wskazane dane przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym firm rekrutujących. – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzamy inne dane niż dane wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy (np. przekazujesz swój wizerunek w postaci zdjęcia, numer telefonu komórkowego, informacje o zainteresowaniach, ukończonych kursach itp.), jeśli przesyłasz je w swoim CV, liście motywacyjnym lub w innym dokumencie. Wskazane dane przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym firm rekrutujących. – Postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda do przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (np. newsletter), przetwarzamy Twój adres e-mail. Wskazane dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, przesyłania treści, które mogą być dla Ciebie interesujące. – Postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda do przetwarzania danych osobowych.

Jeśli kontaktujemy się z Tobą w innej formie niż przez newsletter lub kontaktujesz się z nami, możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Wskazane dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na Twoje zapytania, uwagi, prośby, a także w celu kontaktu z Tobą, przesyłania treści, które mogą być dla Ciebie interesujące. Dane przetwarzane są również w celu przesyłania Ci informacji o statusie Twojej aplikacji, propozycji innych ofert pracy dostępnych w Serwisie odpowiadających Twoim preferencjom – Postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda do przetwarzania danych osobowych

Jeśli organizujemy wydarzenia online takie jak webinary, prelekcje, szkolenia, które wymagają zapisów uczestników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres mailowy w celu przygotowania i przeprowadzenia określonego wydarzenia online. Postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy informacje o tym, jak korzystasz z naszych produktów, np. o rodzajach treści, które wyświetlasz lub na które reagujesz, o funkcjach, z których korzystasz, o działaniach, które podejmujesz, o osobach lub kontach, z którymi wchodzisz w interakcje oraz o terminach, częstotliwości i czasie trwania Twoich aktywności. Wykorzystujemy Twoje dane w celu personalizacji funkcji i treści, tak aby nasze usługi i powiadomienia miały charakter dopasowany i spójny – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowaniu przedstawianych Ci treści do obszarów Twoich zainteresowań.

Przetwarzamy dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z Serwisu wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa). Podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie, pliki te są wysyłane z powrotem do Serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celach opisanych w powyżej, a w szczególności w celu zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych (w tym marketingu bezpośredniego).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Możesz np. blokować automatyczną obsługę plików cookies lub wymusić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoja dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

- firmom rekrutującym, których ogłoszenia zamieszczone są w Serwisie, na ogłoszenia których przesłałeś swoją aplikację. Firmy rekrutujące, którym udostępniamy Twoje dane odrębnie określają cele, podstawy prawne oraz sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych – podmioty te są samoistnymi administratorami danych osobowych, za działania których Serwis nie ponosi odpowiedzialności;

- naszym podwykonawcom, których usługi wykorzystujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez nas usługami: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, podmiotom świadczącym usługi reklamowe, podmiotom świadczącym usługi analityczne, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe;

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania i innymi instytucjom.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na tej podstawie na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te będą przetwarzane najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli pomimo zakończenia przetwarzania Twoich danych na jednej podstawie wciąż mamy prawo przetwarzać je na innej podstawie, w szczególności, jeśli jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Twoje uprawnienia

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.