Save the Children

Awards & Grants Coordinator

Opis stanowiska

Dodano:
20.9.2023
, Wygasa:
6.10.2023

Staramy się zapewnić dzieciom opiekę zdrowotną, wyżywienie i schronienie, a także naukę i usługi związane z ochroną dzieci wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. Zależy nam na pomaganiu wszystkim dzieciom w osiągnięciu ich pełnego potencjału, zapewniając im zdrowy rozwój, dobrą edukację i bezpieczeństwo.

Obowiązki

 • Współpraca z grupami interesariuszy w celu wspierania rozwoju wysokiej jakości wniosków grantowych oraz dzielenie się informacjami zwrotnymi i wnioskami wyciągniętymi z poprzednio uzyskanych grantów i partnerstw
 • Koordynowanie i przeglądanie raportów darczyńców i partnerów oraz ich terminowości
 • Komunikacja i koordynacja z osobami kontaktowymi w celu zrozumienia i zarejestrowania wszelkich zmian związanych z wymogami darczyńców i terminowością raportowania.
 • Zrozumienie procesów SCI oraz innych kluczowych wymagań darczyńców
 • Zrozumienie systemu zarządzania grantami (AMS) i funkcji raportowania, zapewnienie aktualności oraz kompletności systemu zarządzania grantami
 • Przegląd budżetów darczyńców i partnerów
 • Współpraca z zespołem operacyjnym, posiadaczami budżetu i działem finansowym w celu opracowania budżetów partnerów
 • Monitorowania i analiza grantów
 • Organizowanie spotkań inauguracyjnych dla darczyńców i partnerów
 • Zrozumienie kodów budżetowych i koordynacja z finansami w celu zapewnienia, że struktura budżetu jest zrozumiała i zastosowano prawidłowe kodowanie
 • Znajomość formatów budżetowania w organizacjach humanitarnych
 • Terminowe sporządzanie raportów zarządczych
 • Wspieranie dyrektora ds. grantów w monitorowaniu i analizie portfela grantów
 • Budowanie relacji z innymi zespołami w celu wspierania rozwiązywania problemów i koordynacji rezultatów, tj. propozycji partnerskich, raportów itp.
 • Wspieranie budowania potencjału innych zespołów w Biurze w Polsce i organizacjach partnerskich
 • Budowanie relacji z Biurem Regionalnym i Centralą

Wymagania

 • Język angielski na poziomie minimum C1
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w tym kompetencje negocjacyjne
 • Odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi przez darczyńców
 • Silne umiejętności analityczne i zdolności planowania strategicznego.
 • Znajomość obsługi komputera i skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji
 • Zdolność do proaktywnego identyfikowania problemów i umiejętności ich rozwiązywania
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania sprzyjających relacji koleżeńskich oraz skutecznego działania jako członek zespołu
 • Wysoko rozwinięta świadomość kulturowa i umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku z ludźmi z różnych środowisk i kultur
 • Doskonałe zarządzanie czasem i umiejętność planowania
 • Doświadczenie w zarządzaniu dotacjami będzie mile widziane

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • szkolenia i rozwój
 • możliwość kształtowania kompetencji w międzynarodowej organizacji z ponad 100-letnią historią
 • swobodna atmosfera pracy, brak dress code’u
 • 30 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego dla każdego pracownika
 • dodatkowe dni wolne
 • atrakcyjne dodatki finansowe dla pracowników- rodziców dzieci do lat 6
 • dofinansowanie zajęć sportowych- Multi-Sport (koszt pokrywany w całości przez pracodawcę)
 • pakiet prywatnej opieki medycznej (koszt pokrywany przez pracodawcę)
 • 100% płatny okres pierwszych 30 dni nieobecności chorobowej
 • spotkania integracyjne

Dodatkowe informacje

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia