Amnesty International Polska

Menadżer_Menadżerka ds. Fundraisingu

Opis stanowiska

Dodano:
29.4.2024
, Wygasa:
15.5.2024

🕯 Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10A poszukuje 👔 Menadżera_Menadżerki ds. fundraisingu.

Obowiązki

💼 Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć między innymi:

 • odpowiedzialność za strategię fundraisingu i realizację celów długoterminowych dotyczących pozyskiwania darczyńców i utrzymania niezależności finansowej Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie i monitoring budżetu działań fundraisingowych;
 • analizowanie możliwości dywersyfikacji źródeł dochodu Stowarzyszenia, zgodnie z międzynarodowymi standardami Amnesty International;
 • analizowanie i raportowanie czynników wpływających na wyniki działania ukierunkowane na pozyskiwanie darczyńców;
 • zarządzanie pracą działu fundraisingu – organizacja pracy i wsparcie przy projektach;
 • opracowywanie raportów działu;
 • współpraca z kluczowymi partnerami oraz Międzynarodowym Sekretariatem Amnesty International;
 • dbanie o zgodność polityk i standardów pracy Stowarzyszenia z wymogami finansowymi i prawnymi oraz wartościami organizacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i budżetem;
 • wiedza o mechanizmach i projektach fundraisingowych, szczególnie skupionych na darczyńcach indywidualnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu działań fundraisingowych, w tym w środowisku online;
 • znajomość realiów pracy w organizacji pozarządowej;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie;
 • gotowość uczenia się i rozwoju oraz wprowadzenia innowacji;
 • doskonała znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel;
 • doskonałe zdolności organizacyjne;
 • umiejętność analitycznego myślenia, silna orientacja na wyniki, z umiejętnością kwestionowania istniejących sposobów myślenia i działania;
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w tym wywieranie wpływu, negocjowanie i coaching;
 • wysoki stopień elastyczności i zdolności adaptacyjnych w celu reagowania na zmieniające się potrzeby i okoliczności;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i zmianami związanymi z projektami;
 • wysoko rozwinięta świadomość kulturowa i umiejętność dobrej współpracy z ludźmi z różnych środowisk i kultur.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie brutto w przedziale od 8000 do 10 800 zł brutto w zależności od doświadczenia;
 • możliwość pracy hybrydowej (częściowo z biura, częściowo z domu);
 • elastyczny czas pracy;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe dni wolne od pracy od 27 do 31 grudnia;
 • dofinasowanie w 70% pakietu prywatnej opieki medycznej;
 • świadczenie urlopowe;
 • możliwość rozwoju, nauki, szkoleń oraz zdobywania doświadczenia w międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony praw człowieka;
 • swobodną atmosferę pracy, brak dress code’u.

Dodatkowe informacje

👉🏻 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (oba dokumenty w języku polskim) na adres: rekrutacja@amnesty.org.pl.

📞 Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

🤝🏻 W naszej codziennej pracy kierujemy się następującymi wartościami:

🔸 WSPÓŁPRACA – Jesteśmy wspierającym się zespołem, który prowadzi spójne działania oparte na dobrej komunikacji, szacunku i zaufaniu.

🔸 ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Działamy ze świadomością swoich ról i osobistego wpływu na ludzi, na rzecz których działamy, na współpracownikówczki, odbiorcówodbiorczynie, otoczenie.

🔸 EFEKTYWNOŚĆ – Podejmujemy skuteczne działania w celu doprowadzenia do zmian w obszarze praw człowieka, poprzez adekwatne i innowacyjne narzędzia.

🔸 RÓŻNORODNOŚĆ – Czerpiemy siłę z tego, że jesteśmy organizacją dostępną i włączająca dla osób o różnorodnych możliwościach, zasobach, talentach, umiejętnościach i potrzebach.

🔸 NIEZALEŻNOŚĆ – Jesteśmy wolni_e od wpływu na podejmowane decyzje i prowadzone działania.

🕯 Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze kandydatur do zatrudnienia nie stosujemy kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), orientacji seksualnej i stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego i narodowego, z tym że wymagamy dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie. W procesie rekrutacji uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a także warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

CV powinno zawierać następującą klauzulę dot. RODO. ❗
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Stowarzyszenie Amnesty International”.

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia