Save the Children International (Poland)

New Business Development Manager/ka

Opis stanowiska

Dodano:
21.3.2024
, Wygasa:
5.4.2024

👔 New Business Development (NBD) Manager będzie odpowiedzialny/-a za:

 • koordynowanie rozwoju rocznej strategii finansowania zgodnie z naszym krajowym planem strategicznym;
 • opracowywanie planu zaangażowania członków (innych biur Save the Children), darczyńców, partnerów wdrażających i innych interesariuszy;
 • tworzenie i zarządzanie skutecznym systemem identyfikacji;
 • rozwijanie nowych możliwości finansowania.

💼 Stanowisko zakłada ścisłą współpracę z Zespołem Programme Development and Quality w zakresie darczyńców instytucjonalnych, korporacyjnych, indywidualnych, agencji UE i ONZ oraz innych grantodawców.

👉🏻 Poszukujemy osoby, która ma doświadczenie w aplikowaniu o dotacje, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i zarządzaniu procesami pozyskiwania finansowania.

Obowiązki

 • Identyfikacja, inicjowanie i priorytetyzacja nowych możliwości finansowania od darczyńców instytucjonalnych, korporacyjnych, indywidualnych.
 • Aktywne pozyskiwanie informacji od lokalnych darczyńców na temat potencjalnych nowych możliwości lub partnerstw.
 • Koordynacja tworzenia wniosków grantowych. Opracowywanie kluczowych sekcji wniosków we współpracy z innymi członkami zespołu.
 • Dbałość o zgodność formalną wniosków z wytycznymi grantodawców, wskaźnikami KPI i wewnętrznymi zasadami zarządzania dotacjami.
 • Zapewnianie płynnej współpracy między zespołami technicznymi i operacyjnymi, w celu dostarczania wniosków o wysokiej jakości.
 • Odpowiadanie na pytania i prośby o informacje od darczyńców i członków Save the Children.
 • Opracowywanie i udoskonalanie procesu zarządzania wnioskami, w oparciu o New Business Development Framework i globalne standardy Save the Children.
 • Inicjowanie, koordynowanie i ułatwianie strategicznego zaangażowania darczyńców dla Biura Krajowego, ściśle współpracując z biurami regionalnymi i członkowskimi oraz zespołem w Polsce.
 • Dbanie o relacje biznesowe z zewnętrznymi interesariuszami i potencjalnymi partnerami w celu uzyskania możliwości finansowania na dużą skalę.
 • Reprezentowanie Save the Children wraz z ekspertami technicznymi na spotkaniach z darczyńcami lub partnerami.
 • Śledzenie zaangażowania darczyńców, w tym zaangażowanie personelu programowego i technicznego w działania z darczyńcami.
 • Dostarczanie kluczowych aktualizacji, analiz i rekomendacji dla Senior Management Team’u i biura regionalnego dotyczących trendów, ryzyk, możliwości i wyzwań w obszarze fundraisingu.

Wymagania

 • Praktyczna znajomość programów, funduszy i inicjatyw oferujących wsparcie finansowe dla projektów społecznych i edukacyjnych na poziomie krajowym i ponadnarodowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu strategii finansowania programów w celu osiągnięcia celów strategicznych.
 • Umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność budowania i podtrzymywania sieci kontaktów z darczyńcami.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w tym komunikowanie się z wpływem, wywieranie wpływu, negocjacje i coaching.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami, we współpracy z wielofunkcyjnymi zespołami.
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.
 • Wysoki stopień elastyczności i zdolności adaptacyjnych w celu reagowania na zmieniające się potrzeby.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • dodatkowe dni wolne,
 • szkolenia i rozwój,
 • możliwość kształtowania kompetencji w międzynarodowej organizacji z ponad 100-letnią historią,
 • swobodna atmosfera pracy, brak dress code’u,
 • 30 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego dla każdego pracownika,
 • dodatkowe dni wolne,
 • dodatki finansowe dla pracowników - rodziców dzieci do lat 6,
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Multi-Sport (koszt pokrywany w całości przez pracodawcę),
 • pakiet prywatnej opieki medycznej (koszt pokrywany przez pracodawcę),
 • 100% płatny okres pierwszych 30 dni nieobecności chorobowej,
 • spotkania integracyjne.

Dodatkowe informacje

📅 Przebieg rekrutacji:

 1. Rozmowa rekrutacyjna online w jęz. angielskim z Awards Manager, HR manager, External Relations and Local Government Advisor.
 2. Podjęcie decyzji lub wykonanie zadania dodatkowego.
 3. Prezentacja zrealizowanego zadania.
AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia