Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Pedagog / Terapeuta Dzieci i Młodzieży

Opis stanowiska

Dodano:
18.9.2023
, Wygasa:
6.10.2023

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W Polsce działamy 1984 roku, obecnie mamy pod opieką ponad 1800 dzieci. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach i terytoriach świata.

Obowiązki

– prowadzenie terapii pedagogicznej, zajęć kompensacyjnych, zajęć relaksacyjnych i tematycznych, grupowych i indywidualnych, arteterapii, bajkoterapii, zajęć w Sali Doświadczania Świata

– pomoc organizacyjna dla dzieci i ich opiekunów podczas aktywności w centrum np. zajęć hipoterapii czy wyjść na basen, turnusów terapeutycznych

- współpraca z zespołem innych specjalistów (w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem)

- wydawanie opinii dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, uzyskania wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy w innych ośrodkach

Wymagania

– ukończone studia magisterskie na kierunku m.in. pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi, m.in. w prowadzeniu terapii pedagogicznej i zajęciowej, muzykoterapii czy arteterapii

– motywacja do pracy z dziećmi ukraińskimi i polskimi w różnym wieku z doświadczeniami wojennymi i z pieczy zastępczej

- mile widziany certyfikat Polskiego Centrum Snoezelen uprawniający do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata

– zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy z dziećmi/ młodzieżą, w tym z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa

- nastawienie na pracę zespołową

– atutem będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego lub otwartość na naukę języka ukraińskiego

Oferujemy

- atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego

- możliwość współpracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa B2B) i elastyczne godziny pracy

- dostęp do szkoleń i niezbędnego wyposażenia diagnostyczno-terapeutycznego, z możliwością wpływu terapeuty na doposażenia miejsca pracy

- możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

- możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Dodatkowe informacje

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia