Fundacja BNP Paribas

Specjalistka/Specjalista ds. Projektów Społecznych w Fundacji BNP Paribas

Opis stanowiska

Dodano:
26.6.2024
, Wygasa:
19.7.2024

BNP Paribas jest bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami. Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła. Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas!

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas, swojego fundatora.

Misją fundacji jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety. Działania skupiają się wokół programów edukacyjnych i stypendialnych, filantropii środowiskowej oraz zaangażowania społecznego pracowników banku i Grupy BNP Paribas w Polsce.

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy!

Obowiązki

• koordynacja projektów Fundacji BNP Paribas, w tym szczególnie programu stypendialnego oraz inicjatyw w obszarze edukacji i wzmacniania potencjału młodych osób,

• aktywne uczestnictwo w planowaniu, przygotowaniu i realizacji poszczególnych projektów, w tym tworzenie harmonogramu prac, budżetu, tworzenie umów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji programów, mierzenie i analiza efektów, tworzenie raportów z realizacji programów,

• współpraca z partnerami zewnętrznymi fundacji,

• organizowanie wydarzeń rozwojowych oraz integracyjnych dla stypendystów i stypendystek,

• komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach prowadzonych projektów,

• uczestnictwo w inicjatywach zewnętrznych związanych z tematyką prowadzonych projektów,

• wsparcie procesów raportowania i sprawozdawczości,

• bieżące prace administracyjne i organizacyjne,

• współpraca z innymi członkami zespołu fundacji oraz z działami banku, wspierającymi działalność fundacji.

Wymagania

• min. 2 lata doświadczenia w pracy projektowej w organizacjach pozarządowych lub w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,

• min. roczne doświadczenie w pracy w obszarze projektów skierowanych do osób młodych,

• bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania swojej pracy oraz koordynowania wielu zadań jednocześnie,

• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - ustne i pisemne, w tym tworzenie tekstów i prezentacji,

• entuzjazm do zmiany świata na lepsze, zaangażowanie oraz zainteresowanie tematami społecznymi,

• samodzielność, rzetelność i proaktywność,

• wykształcenie wyższe,

• dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Masz jak w Banku:

• pracę przy ciekawych projektach, generujących pozytywną zmianę społeczną,

• realny wpływ na strategię i wyniki projektów,

• możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu zaangażowania społecznego i filantropii – udział w licznych wydarzeniach i szkoleniach,

• otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie w Banku BNP Paribas),

• pracę hybrydową.

Dodatkowe informacje

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia