Fundacja L’Arche w Gdyni

Asystent(ka) osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis stanowiska

Dodano:
29.1.2024
, Wygasa:
29.2.2024

Jako Fundacja L’Arche Gdynia należymy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche i z dumą możemy powiedzieć, że nie działamy na rzecz, tylko wspólnie osobami z niepełnosprawnością intelektualną (NI). W 2021 roku wraz osobami z NI stworzyliśmy w Gdyni Wiczlino nowy dom. Mieszkańców wspiera dynamiczna i różnorodna ekipa asystentów we współpracy z pozostałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji.  

Obowiązki

Obecnie do zespołu Asystentów Domu L’Arche w Gdyni Wiczlinie poszukujemy osoby na stanowisko  Asystent(ka) osób z NI, do której zadań będzie należeć:

• Asystowanie mieszkańcom Domu L’Arche, w tym pomoc w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej i w zajęciach rehabilitacyjnych

• Udział i towarzyszenie domownikom w wykonywaniu obowiązków domowych , w tym  przygotowywanie posiłków, pranie, utrzymanie domu w czystości

• Prowadzenie dokumentacji dot. planowania i realizacji Indywidualnych Planów Działania (IPD) i obserwacji z funkcjonowania codziennego Domowników oraz w ramach realizowanych projektów

• Udział w projektach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację

• Współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, pozostałymi pracownikami Fundacji i przedstawicielami społeczności L’Arche

Wymagania

Jest to propozycja dla Ciebie, jeżeli:  

• Uważasz, że można efektywnie wpływać na zwiększenie komfortu życia osób z NI  

• Chcesz pracować z osobami z NI w duchu Konwencji ONZ

• Chcesz angażować się w projekty i rozwijać nowe umiejętności

• Grasz zespołowo, otwarcie rozmawiasz, rozwiązujesz konflikty

• Sprawnie zarządzasz swoim czasem i obowiązkami

• Masz co najmniej średnie wykształcenie oraz dobrą kondycję psychofizyczną

• Posługujesz się programami biurowymi (Word, Excel, Outlook)

Co szczególnie docenimy?  

• Umiejętność kierowania busem do 9 osób

• Wykształcenie specjalistyczne: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej

Oferujemy

• Umowę o pracę – już na etapie 3 miesięcznego stażu (4 500 - 5 500 zł / mies. brutto)

• Wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z NI i zasady tworzenia domu o charakterze rodzinnym

• Możliwość mieszkania w wygodnym domu z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (dla osób zainteresowanych)

• Pracę w zespole, który ceni różnorodność oraz dba o relacje  

• Korzystanie z doświadczenia i infrastruktury międzynarodowej Federacji L’Arche

• Wsparcie Twojej ścieżki rozwojowej poprzez szkolenia

Dodatkowe informacje

Jeżeli ta propozycje brzmi dla Ciebie interesująco, wypełnij nasz formularz rekrutacyjny. Pamiętaj przy tym o dołączeniu do formularza swojego CV oraz innych dokumentów potwierdzających referencje, wiedzę i doświadczenia.

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia