Kampania Przeciw Homofobii

Program stażowy w KPH: dział ds. wsparcia ruchu

Opis stanowiska

Dodano:
4.6.2024
, Wygasa:
3.6.2024


🌈 Jeśli chcesz wraz z zespołem osób pracujących w KPH krok po kroku zmieniać rzeczywistość na bardziej równościową oraz interesujesz się tematami związanymi z ruchem LGBT+, zgłoś się na program stażowy w KPH i dołącz do działu ds. wsparcia ruchu.

Podczas stażu w dziale ds. wsparcia ruchu zdobędziesz cenne doświadczenie i szeroki ogląd na procesy prowadzenia projektów grantowych na każdym etapie ich realizacji, a także będziesz brać czynny udział w ważnych projektach społecznych, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia i przestrzeganie praw obywatelskich.

Obowiązki

 • wsparcie działu programowego w zakresie współpracy z grantobiorcami (tj. nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, monitorowanie dokumentacji),
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez KPH oraz grantobiorców KPH, dokumentacji wydarzeń oraz zbieranie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych oraz przeprowadzanie wywiadów,
 • porządkowanie i aktualizacja materiałów oraz bazy kontaktów, pozyskiwanie nowych kontaktów do grup aktywistycznych LGBT+.

Wymagania

 • wiedza lub doświadczenie z zakresu komunikacji,
 • swoboda w prowadzeniu wywiadów i tworzeniu treści do publikacji,
 • biegłość w researchu, gromadzeniu i przetwarzaniu dokumentacji,
 • skrupulatność i umiejętność analizy,
 • zainteresowanie lub doświadczenie w prowadzeniu projektów grantowych i regrantingowych.
 • dyspozycyjność od czerwca do sierpnia br. w wymiarze ok. 40 godz./miesiąc (praca nie jest normowana i wymaga elastyczności, w tym pracy w niektóre weekendy i podróży delegacyjnych).

Oferujemy

 • wynagrodzenie w wysokości 28,10 zł brutto/godz.,
 • umowę stażową (umowa-zlecenie) od czerwca do sierpnia 2024 r.,
 • pracę hybrydową (praca zdalna lub stacjonarna w biurze zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy) – liczba dni pracy zdalnej do uzgodnienia z osobą opiekującą się stażem.

🏠 Biuro Kampanii Przeciw Homofobii mieści się w zabytkowej kamienicy, winda znajduje się na półpiętrze. KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych, dlatego w razie pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na znalezienie rozwiązań, które zwiększą dostępność, choć mamy świadomość, że część barier może na tę chwilę stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Dodatkowe informacje

👔 Rekrutacja:

Jeżeli po zapoznaniu się z ofertą stażową KPH stwierdziłeś_aś, że chcesz dołączyć do działu ds. wsparcia ruchu w KPH, to wyślij nam swoje zgłoszenie!

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, adres Aleje Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa KRS 0000 1111 209. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane te zostały przeze mnie podane dobrowolnie”. Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dot. przetwarzania danych osobowych przez KPH.

⚖ Równe szanse:

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, queerowe i niebinarne oraz osoby sojusznicze.

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia