Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Specjalista/ka ds. programu regrantingowego

Opis stanowiska

Dodano:
8.2.2024
, Wygasa:
22.2.2024

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje 💼 specjalisty/specjalistki ds. programu regrantingowego.

Szukamy osoby, która podziela wartości związane z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, m. in.: nietykalność cielesna, brak dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię i inne cechy i chce się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci.

Jeśli tak o sobie myślisz, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko 👔 specjalisty/specjalistki ds. programu regrantingowego.

Obowiązki

 • przygotowywanie dokumentacji konkursowej do projektów dotacyjnych, w razie potrzeby we współpracy z innymi działami Fundacji;
 • odbieranie wniosków konkursowych, ocena merytoryczna i formalna – w razie potrzeby we współpracy z innymi działami Fundacji;
 • przygotowanie i odebranie umów grantowych;
 • bieżący kontakt z wyłonionymi Grantobiorcami;
 • realizacja wizyt monitoringowych u Grantobiorców i przygotowanie sprawozdań;
 • monitorowanie postępu udzielonych dotacji pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • weryfikacja sprawozdań okresowych i końcowych pod względem merytorycznym i finansowym;
 • organizacja i udział w spotkaniach w miarę potrzeb (np. okresowe spotkania z grantodawcami, wizytach sponsorów);
 • przygotowywanie dodatkowych sprawozdań, raportów (okresowych lub w razie potrzeb);
 • zgłaszanie ryzyk przełożonym, planowanie działań zaradczych i proponowanie rozwiązań w razie potrzeb;
 • prowadzenie starannej dokumentacji projektowej;
 • udział w cyklicznych spotkaniach zespołu oraz planowych spotkaniach i szkoleniach przeznaczonych dla pracowników FDDS;
 • przestrzeganie we wszystkich działaniach praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka;
 • przestrzeganie we wszystkich działaniach wartości uzgodnionych w FDDS.

Wymagania

 • wykształcenia min. średniego;
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego w obszarze weryfikowania dokumentacji i/lub pracy z klientem/partnerem;
 • umiejętności obsługi komputera, w tym znajomość MS Excel na poziomie średnio-zaawansowanym;
 • gotowości do podróży służbowych na teranie kraju (planowanie grafiku w gestii pracownika);
 • umiejętności analitycznych i dbałości o szczegóły;
 • systematyczności, umiejętności planowania własnej pracy;
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych;
 • nienagannej postawy etycznej.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w koordynacji/rozliczaniu projektów dotacyjnych po stronie Grantobiorcy (Beneficjenta/Realizatora).

Oferujemy

 • wynagrodzenie w wysokości 4 800 – 5 400 zł brutto miesięcznie;
 • pracę w wymiarze ok. 30 godzin tygodniowo;
 • pakiet wdrożeniowy oraz możliwość zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń w dużej, rozpoznawalnej organizacji pozarządowej;
 • możliwość udziału w szkoleniach/webinarach fundacyjnych;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • pracę w zespole pełnym profesjonalizmu i zaangażowania;
 • miejsce, gdzie pracujemy w oparciu o wartości takie jak: rozwój, odpowiedzialność, współpraca, szacunek, skuteczność i jakość;
 • 26 dni urlopu, niezależnie od stażu pracy;
 • dzień wolny 24 grudnia;
 • kartę Multisport;,
 • 2h dla rodziny (wybrany dzień pracy w maju skrócony o 2h);
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie;
 • platformę do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego.

Dodatkowe informacje

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze wymagania i chciał(a)byś pracować razem z nami, to zapraszamy do aplikowania. ✨

❗ Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. ❗

W przesłanej aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS), jako Administratora danych. Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez FDDS znajduje się tutaj.

AplikujAplikuj
Aplikuj
Aplikuj

Inne ogłoszenia